Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 47  pokazuj  pozycji

PK.ZZP.261.10.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: „adaptacja budynku nr 93 na centrum konferencyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania” i dla zdania „dostosowanie budynku nr 14 do przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną”i wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Postępowanie PZP opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: „adaptacja budynku nr 93 na centrum konferencyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2020-04-10 10:00 --
PK.ZZP.261.10.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: „adaptacja budynku nr 93 na centrum konferencyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania” i dla zdania „dostosowanie budynku nr 14 do przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną”i wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Postępowanie PZP opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: „dostosowanie budynku nr 14 do przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2020-04-10 10:00 --
PK.ZZP.261.38.2020 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA: „REMONT CZĘŚCI C BUDYNKU NR 14 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO” Postępowanie PZP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA: „REMONT CZĘŚCI C BUDYNKU NR 14 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO” 2020-08-11 10:00 --
PK.ZZP.261.51.2020 DOSTAWA NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Postępowanie PZP DOSTAWA NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 2020-09-18 10:00 --
PK.ZZP.261.59D.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI: CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA JAJ Postępowanie PZP CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 2020-11-02 10:00 --
PK.ZZP.261.59D.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI: CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA JAJ Postępowanie PZP CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA JAJ 2020-11-02 10:00 --
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji (LBI) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Pracowni Analiz i Symulacji Zagrożeń Bezpieczeństwa Państwa (PAiSZBP) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Pracowni Komunikacji Społecznej i Medialnej (PBKiSM) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa switchy 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa terminala wideokonferencyjnego. 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa zestawu serwera JTLS. 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa drukarki do etykiet 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa drukarki do legitymacji studenckich 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00
PK.ZZP.261.63.2019 Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej 2019-09-27 10:00 2019-10-28 09:02
PK.ZZP.261.59.2019 Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. Postępowanie PZP Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. 2019-08-20 10:00 2019-11-21 08:07
PK.ZZP.261.73.2019 Dostawa żywności - warzyw i owoców świeżych oraz surówek Postępowanie PZP Dostawa surówek 2019-11-08 10:00 2020-01-07 11:13
PK.ZZP.261.73.2019 Dostawa żywności - warzyw i owoców świeżych oraz surówek Postępowanie PZP Dostawa warzyw i owoców świezych 2019-11-08 10:00 2020-01-07 11:13
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Postępowanie PZP RYBY, OWOCE MORZA, 2019-11-12 10:00 2020-01-09 13:15
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Postępowanie PZP DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 2019-11-12 10:00 2020-01-09 13:15
PK.ZZP.261.71.2019 Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej 2019-11-12 10:00 2020-01-09 13:17
PK.ZZP.261.73B.2019 Dostawa żywności: mięsa, wędlin i tłuszczów zwierzęcych, drobiu i wędlin drobiowych Postępowanie PZP CZĘŚĆ – 1 – dostawa drobiu i wędlin drobiowych 2019-11-18 10:00 2020-01-09 13:17
PK.ZZP.261.73B.2019 Dostawa żywności: mięsa, wędlin i tłuszczów zwierzęcych, drobiu i wędlin drobiowych Postępowanie PZP CZĘŚĆ – 2 – dostawa mięsa i wędlin oraz tłuszczów zwierzęcych. 2019-11-18 10:00 2020-01-09 13:17
PK.ZZP.261.95.2019. Dostawa wody źródlanej niegazowanej Postępowanie PZP Dostawa wody źródlanej niegazowanej 2020-01-09 10:00 2020-02-14 12:43

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa