Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji (LBI) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23 Telekomunikacja i IT
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Pracowni Analiz i Symulacji Zagrożeń Bezpieczeństwa Państwa (PAiSZBP) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23 Telekomunikacja i IT
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Pracowni Komunikacji Społecznej i Medialnej (PBKiSM) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23 Telekomunikacja i IT
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa terminala wideokonferencyjnego. 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49 --
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa zestawu serwera JTLS. 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49 --
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa switchy 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49 --
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00 --
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa drukarki do legitymacji studenckich 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00 --
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa drukarki do etykiet 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00 --
PK.ZZP.261.63.2019 Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej 2019-09-27 10:00 2019-10-28 09:02 Produkty rolne, sadownicze, ogrodnicze i zwięrzęta hodowlane
PK.ZZP.261.59.2019 Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. Postępowanie PZP Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. 2019-08-20 10:00 2019-11-21 08:07 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
PK.ZZP.261.71.2019 Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej 2019-11-12 10:00 2020-01-09 13:17 Alkohole i produkty tytoniowe
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Postępowanie PZP RYBY, OWOCE MORZA, 2019-11-12 10:00 2020-01-09 13:15 --
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Postępowanie PZP DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 2019-11-12 10:00 2020-01-09 13:15 --
PK.ZZP.261.73C.2019 SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI: Część 1 – pieczywa i wyrobów cukierniczych Część 2 – mrożonych owoców i warzyw Część 3 – mrożonych dań garmażeryjnych Postępowanie PZP Część 1 – pieczywa i wyrobów cukierniczych 2019-11-07 10:00 -- Produkty spożywcze
PK.ZZP.261.73C.2019 SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI: Część 1 – pieczywa i wyrobów cukierniczych Część 2 – mrożonych owoców i warzyw Część 3 – mrożonych dań garmażeryjnych Postępowanie PZP Część 2 – mrożonych owoców i warzyw 2019-11-07 10:00 -- Produkty rolne
PK.ZZP.261.73C.2019 SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI: Część 1 – pieczywa i wyrobów cukierniczych Część 2 – mrożonych owoców i warzyw Część 3 – mrożonych dań garmażeryjnych Postępowanie PZP Część 3 – mrożonych dań garmażeryjnych 2019-11-07 10:00 -- Produkty spożywcze
PK.ZZP.261.73B.2019 Dostawa żywności: mięsa, wędlin i tłuszczów zwierzęcych, drobiu i wędlin drobiowych Postępowanie PZP CZĘŚĆ – 1 – dostawa drobiu i wędlin drobiowych 2019-11-18 10:00 2020-01-09 13:17 Mięso, drób, ryby i owoce morza
PK.ZZP.261.73.2019 Dostawa żywności - warzyw i owoców świeżych oraz surówek Postępowanie PZP Dostawa warzyw i owoców świezych 2019-11-08 10:00 2020-01-07 11:13 --
PK.ZZP.261.73.2019 Dostawa żywności - warzyw i owoców świeżych oraz surówek Postępowanie PZP Dostawa surówek 2019-11-08 10:00 2020-01-07 11:13 --
PK.ZZP.261.73B.2019 Dostawa żywności: mięsa, wędlin i tłuszczów zwierzęcych, drobiu i wędlin drobiowych Postępowanie PZP CZĘŚĆ – 2 – dostawa mięsa i wędlin oraz tłuszczów zwierzęcych. 2019-11-18 10:00 2020-01-09 13:17 Mięso, drób, ryby i owoce morza
PK.ZZP.261.90.2019 Dostawa artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego i poligraficznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Część II – Dostawa sprzętu biurowego i poligraficznego 2019-12-02 10:00 -- Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
PK.ZZP.261.90.2019 Dostawa artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego i poligraficznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Część I – Dostawa artykułów biurowych 2019-12-02 10:00 -- Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
PK.ZZP.261.57.2019 Ddostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa laptopów typ 1 2019-12-13 10:00 2020-03-04 09:55 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
PK.ZZP.261.95.2019. Dostawa wody źródlanej niegazowanej Postępowanie PZP Dostawa wody źródlanej niegazowanej 2020-01-09 10:00 2020-02-14 12:43 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa