Zakończone postępowania

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Laboratorium Bezpieczeństwa Informacji (LBI) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23 Telekomunikacja i IT
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Pracowni Analiz i Symulacji Zagrożeń Bezpieczeństwa Państwa (PAiSZBP) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23 Telekomunikacja i IT
PK.ZZP.261.24.2019 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia informatycznego na potrzeby Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa wyposażenia Pracowni Komunikacji Społecznej i Medialnej (PBKiSM) dla WBN ASzWoj 2019-04-19 10:00 2019-05-02 08:23 Telekomunikacja i IT
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa terminala wideokonferencyjnego. 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49 --
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa zestawu serwera JTLS. 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49 --
PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW Postępowanie PZP Dostawa switchy 2019-07-22 10:00 2019-09-13 13:49 --
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00 --
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa drukarki do legitymacji studenckich 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00 --
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa drukarki do etykiet 2019-08-19 10:00 2019-10-17 13:00 --
PK.ZZP.261.63.2019 Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej 2019-09-27 10:00 2019-10-28 09:02 Produkty rolne, sadownicze, ogrodnicze i zwięrzęta hodowlane
PK.ZZP.261.59.2019 Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. Postępowanie PZP Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. 2019-08-20 10:00 2019-11-21 08:07 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
PK.ZZP.261.71.2019 Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej 2019-11-12 10:00 -- Alkohole i produkty tytoniowe
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Postępowanie PZP RYBY, OWOCE MORZA, 2019-11-12 10:00 -- --
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Postępowanie PZP DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 2019-11-12 10:00 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa