Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

PK.ZZP.261.71.2020 DOSTAWA KOLOROWYCH LASEROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH A4 do AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-05 10:00 2020-11-23
Pk.ZZP.261.261.63.2020 USŁUGA SERWISOWA WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO MASZYN DRUKUJĄCYCH: XEROX D-110 i VERSANT 80 w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-30 2020-10-08 10:00 2020-10-28
Pk.ZZP.261.57.2020 DOSTAWA, WDROŻENIE, URUCHOMIENIE ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU GWARANCYJNEGO I USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO „SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I WYNAGRODZEŃ” dla AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-30 10:00 2020-11-03
PK.ZZP.261.58.2020 WYKONANIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-10-01 10:00 --
PK.ZZP.261.56.2020 USŁUGA NAPRAWY SPRZĘTU AUDIO-VIDEO w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-17 2020-09-28 10:00 2020-10-16
PK.ZZP.261.49.2020 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-19 2020-08-31 10:00 2020-09-23
PK.ZZP.261.52.2020 Zakwaterowanie i wyżywienie kadry, studentów i personelu zabezpieczającego Akademii Sztuki Wojennej w czasie podroży studyjnej pk. POMORZE – 20. Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-13 2020-08-21 10:00 2020-09-30
PK.ZZP.261.46.2020 „Wykonanie rozbudowy istniejącej w Akademii Sztuki Wojennej kontroli dostępu w budynku nr 28 oraz wykonanie punktu dostępowego w budynku nr 28 zabezpieczonego systemem sygnalizacji włamania kompatybilnym z istniejącą platformą do zarządzania bezpieczeństwem”, Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-11 2020-08-28 10:00 2020-09-09
PK.ZZP.261.45.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wentylacja Mechaniczna z odkurzaczem centralnym w bud. 76 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-11 2020-09-11 10:00 2020-09-30
PK.ZZP.261.36.2020 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI ENERGETYCZNEJ KABLOWEJ OŚWIETLENIA WRAZ Z LATARNIAMI ULICZNYMI NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-16 2020-08-07 10:00 2020-09-16
PK.ZZP.261.37.2020 Opracowanie dokumentacji wykonawczo – projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania „remont – wymiana na windę z napędem elektrycznym, przebudowa szybu z możliwością zjazdu do piwnicy i zatrzymania się na I piętrze” z pełnieniem nadzoru autorskiego Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-14 2020-08-20 10:00 2020-10-06
PK.ZZP.261.34..2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-08-18 10:00 2020-10-06
PK.ZZP.261.41.2020 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU NR 14 I 56 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ” WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-13 2020-08-13 10:00 2020-09-29
PK.ZZP.261.42.2020 Dostawa artykułów chemii gospodarczej, środków czystości oraz środków higieny Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-07-22 10:00 2020-07-22
PK.ZZP.261.39.2020 Naprawa asfaltowych nawierzchni drogowych na terenie Akademii Sztuki Wojennej w latach 2020 - 2021 Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-01 2020-07-20 10:00 2020-08-12
PK.ZZP.261.28.2020 aktualizacja dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania: „Instalacja elektryczna rozdzielni głównej w budynku nr 101 CSiKGW na terenie Akademii Sztuki Wojennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-29 2020-08-03 10:00 2020-08-10
PK.ZZP.261.33.2020 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA : „PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU NR 52 NA POTRZEBY LOKALNEGO CENTRUM NADZORU WRAZ Z POŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ JEDNEGO POMIESZCZENIA NA FUNKCJONOWANIE BIURA PRZEPUSTEK”. Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-26 2020-07-21 10:00 2020-08-19
PK.ZZP.261.35.2020 REMONT WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W LATACH 2020 – 2021 Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-24 2020-07-10 10:00 2020-09-29
PK.ZZP.261.32.2020 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA: „REMONT SZATNI I WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU NR 6” WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-24 2020-07-28 10:00 2020-10-07
PK>ZZP.261.31.2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU GOSPODARCZEGO DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-18 2020-06-26 10:00 2020-07-21
PK.ZZP.262.29.2020 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 62 NA POTRZEBY OŚRODKA CENTRUM STUDIÓW NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM” Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-09 2020-07-15 10:00 2020-09-16
PK.ZZP.261.30.2020 Dostawa sprzętu na wyposażenie stołówki wojskowej i magazynu żywnościowego Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-02 2020-06-16 10:00 2020-09-29
PK.ZZP.261.26.2020 DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO DLA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ DO ZABEZPIECZENIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-07-09 10:00 2020-09-29
PK.ZZP.261.27.2020 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-25 2020-06-03 10:00 2020-06-23
PK.ZZP.261.25.2020. DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH ERASMUS+ ORAZ URSS DLA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-20 2020-06-09 10:00 2020-08-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa