Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

Kategoria
PK.ZZP.261.27.2020 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-25 2020-06-03 10:00 --
PK.ZZP.261.21.2020 Dostawa urządzenia do oprawiania książek oraz urządzenia do oprawiania dokumentów wraz z materiałami eksploatacyjnymi Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-15 2020-05-26 10:00 --
PK.ZZP.261.20.2020 Dostawa artykułów promocyjnych Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-05 2020-05-21 10:00 --
PK.ZZP.261.16.2020 DOSTAWA NISZCZAREK DLA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-14 2020-04-29 10:00 2020-05-18
PK.ZZP.261.18.2020 dostawa sprzętu kuchennego oraz artykułów gospodarstwa domowego i artykułów domowych dla Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-07 2020-05-08 10:00 --
PK.ZZP.261.19.2020 Dostawa mebli biurowych wraz z montażem. Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-03 2020-04-29 10:00 2020-06-03
PK.ZZP.261.15.2020 USŁUGA PRZEMIESZCZANIA WYPOSAŻENIA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-03 2020-04-20 10:00 2020-04-30
PK.ZZP.261.11.2020 Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej budynku nr 25 do potrzeb Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-01 2020-05-06 10:00 --
PK.ZZP.261.14.2020 Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-26 2020-04-21 10:00 --
PK.ZZP.261.10.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: „adaptacja budynku nr 93 na centrum konferencyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania” i dla zdania „dostosowanie budynku nr 14 do przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną”i wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-03 2020-04-10 10:00 --
PK.ZZP.261.1.2020 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Nr 6 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-28 2020-04-02 10:00 2020-06-02
PK.ZZP.261.95.2019. Dostawa wody źródlanej niegazowanej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-05 2020-01-09 10:00 2020-02-14
PK.ZZP.261.98.2019 Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2100 Produkty spożywcze 2019-12-02 2020-01-03 10:00 --
PK.ZZP.261.91.2019 Dostawa różnych artykułów spożywczych Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2100 Produkty spożywcze 2019-11-13 2020-01-15 10:00 2020-03-12
PK.ZZP.261.57.2019 Ddostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-11-08 2019-12-13 10:00 2020-03-04
PK.ZZP.261.90.2019 Dostawa artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego i poligraficznego dla Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0200 Artykuły, sprzęt i usługi biurowe 2019-10-28 2019-12-02 10:00 --
PK.ZZP.261.73B.2019 Dostawa żywności: mięsa, wędlin i tłuszczów zwierzęcych, drobiu i wędlin drobiowych Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2105 Mięso, drób, ryby i owoce morza 2019-10-16 2019-11-18 10:00 2020-01-09
PK.ZZP.261.71.2019 Dostawa piwa do bufetu gastronomicznego Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2101 Alkohole i produkty tytoniowe 2019-10-01 2019-11-12 10:00 2020-01-09
PK.ZZP.261.73C.2019 SUKCESYWNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI: Część 1 – pieczywa i wyrobów cukierniczych Część 2 – mrożonych owoców i warzyw Część 3 – mrożonych dań garmażeryjnych Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-25 2019-11-07 10:00 --
PK.ZZP.261.73A.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI: RYBY, OWOCE MORZA, MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2000 Produkty rolne, sadownicze, ogrodnicze i zwięrzęta hodowlane 2019-09-24 2019-11-12 10:00 2020-01-09
PK.ZZP.261.73.2019 Dostawa żywności - warzyw i owoców świeżych oraz surówek Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2100 Produkty spożywcze 2019-09-23 2019-11-08 10:00 2020-01-07
PK.ZZP.261.63.2019 Dostawa jaj do Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2000 Produkty rolne, sadownicze, ogrodnicze i zwięrzęta hodowlane 2019-08-26 2019-09-27 10:00 2019-10-28
PK.ZZP.261.62.2019 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ASZWOJ Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-07-26 2019-08-28 10:00 --
PK.ZZP.261.59.2019 Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych. Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-07-19 2019-08-20 10:00 2019-11-21
PK.ZZP.261.49.2019 Dostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej Akademia Sztuki Wojennej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0204 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych 2019-07-09 2019-08-19 10:00 2019-10-17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa